Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 00 151 700
Adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Informácie
Číslo zmluvy: 697/16-AH
Predmet plnenia: Poistenie osôb do Čiech
Dátum podpisu: 31.10.2016
Dátum zverejnenia: 02.11.2016
Celková hodnota: 13,00 € (s DPH)