Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: HÍLEK a spol., a. s.
IČO: 36239542
Adresa: Vajanského 24, 905 01 Senica
Informácie
Číslo zmluvy: 645/16 - AH
Predmet plnenia: Demolačné a rekonštrukčné práce na objektoch DSS
Dátum podpisu: 20.09.2016
Dátum zverejnenia: 21.09.2016
Celková hodnota: 63 995,54 € (s DPH)