Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
IČO: 35937874
Adresa: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 78/2021 - 003
Predmet plnenia: Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti
Dátum podpisu: 22.03.2021
Dátum zverejnenia: 23.03.2021
Celková hodnota: 15 000,00 € (s DPH)