Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: EURO LEASPARTNER, s. r. o.
IČO: 43847731
Adresa: Školská 262/16, 900 26 Slovenský Grob
Informácie
Číslo zmluvy: 108/2021
Predmet plnenia: Oprava časti fasády a vpustí
Dátum podpisu: 05.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.03.2021
Celková hodnota: 91 408,92 € (s DPH)