Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Union poisťovňa, a. s.
IČO: 31322051
Adresa: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 101/2020 - DSS PD
Predmet plnenia: Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti
Dátum podpisu: 20.02.2020
Dátum zverejnenia: 27.02.2020
Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)