Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Union Poisťovňa, a. s.
IČO: 31322051
Adresa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 92/2019
Predmet plnenia: Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach
Dátum podpisu: 15.02.2019
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Celková hodnota: 12,06 € (s DPH)