Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
IČO: 30794587
Adresa: Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Informácie
Číslo zmluvy: 84/2019-001
Predmet plnenia: Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ...
Dátum podpisu: 23.01.2019
Dátum zverejnenia: 30.01.2019
Celková hodnota: 957,78 € (s DPH)