Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
IČO: 30794587
Adresa: Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Informácie
Číslo zmluvy: 83/2019
Predmet plnenia: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľ. služby
Dátum podpisu: 04.01.2019
Dátum zverejnenia: 04.01.2019
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)