Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 254/2017
Predmet plnenia: Dodávka plynu do kuchyne DSS PD
Dátum podpisu: 04.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Celková hodnota: 4 500,00 € (s DPH)