Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Union Poisťovňa, a. s.
IČO: 31322051
Adresa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 247/2017 - 1,2,3
Predmet plnenia: Poistenie do zahraničia
Dátum podpisu: 07.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Celková hodnota: 7,56 € (s DPH)