Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36361518
Adresa: Čulenova 6, 81647 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 138/17
Predmet plnenia: Povolenie na zvýšenie kapacity hlavného ističa
Dátum podpisu: 19.09.2017
Dátum zverejnenia: 22.09.2017
Celková hodnota: 419,40 € (s DPH)