Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
IČO: 35937874
Adresa: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 581/16
Predmet plnenia: Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost
Dátum podpisu: 28.06.2016
Dátum zverejnenia: 30.06.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)