Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 167
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
84/2019-002 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 11.06.2019
84/2019-001 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 30.01.2019
111/2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 29.06.2019
72/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 960,00 € 29.01.2016
122/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 960,00 € 08.02.2012
533/13-23/2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA Nadácia SPP 1 000,00 € 14.05.2013
10 Prekročme bariéry Nadácia Orange 1 010,00 € 01.08.2012
103/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov GGFS. s. r. o. 1 100,00 € 09.10.2020
78/2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 1 100,00 € 03.03.2020
106/2020 Servisná starostlivosť o evakuačný výťah v budove č. 2 KONE s. r. o. 1 311,00 € 14.05.2020
98/2020 Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 380,96 € 29.01.2020
787/16-9100067099 Dodávka plynu - maloodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 400,00 € 14.12.2016
42/2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP 1 400,00 € 01.08.2012
494/14 aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 470,00 € 29.04.2014
114/2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 726,20 € 30.10.2020
98/2019-1 Oprava oplotenia - práce naviac EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 1 732,12 € 02.05.2019
129/2019 Dodávka plynu do stravovacej prevádzky SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 800,00 € 22.11.2019
1286/15 Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 2 400,00 € 25.09.2015
208/2017 Úhrada za poskytované zdravotnícke výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 3 000,00 € 06.04.2017
215/17 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. .. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 018,24 € 26.04.2017
123/2021 Poskytnutie odborného školenia s názvom "Základní kurz Bazální stimulace" INSTITUT Bazalní stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA s. r. o. 3 388,00 € 08.10.2021
1425/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľncíkej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 27.10.2015
959/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 24.06.2015
125/2018 Licenčná zmluva na nový modul SW IReSoft, s. r. o. 3 550,00 € 04.12.2018
19/15 dodatok č. 3 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 4 000,00 € 18.02.2015
748/16 Cena a podmienky úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 4 200,00 € 21.12.2016
102/2020-DSS PD Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok GGFS. s. r. o. 4 400,00 € 03.03.2020
254/2017 Dodávka plynu do kuchyne DSS PD SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 4 500,00 € 11.12.2017
107/2018 Úhrada za poskytnuté ošetrovateľské výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 5 000,00 € 29.06.2018
719/16 Dodávka 4 ks kompostérov JRK Waste Management s. r. o. 5 520,00 € 01.12.2016
« 1 2 3 4 5 6 »