Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 163
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
581/16 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 0,00 € 30.06.2016
319/16-1,2-AK Zapožičanie motorového vozidla zamestnancovi Ingrid Vargová 0,00 € 21.04.2016
184/17 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- zmena SIM karty Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
712/16 Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave -Fakulta sociálnych vied 0,00 € 16.11.2016
00654787/TTT235 Zamestnanecká zmluva ING TATRY - SYMPATIA, d.d.s., a.s. 0,00 € 12.04.2013
127/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
946/13 Zapožičanie motorového vozidla Alena Mihályová, Bc. 0,00 € 30.08.2013
447/16 - AK Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 0,00 € 14.06.2016
83/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľ. služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 0,00 € 04.01.2019
100 010030 Zamestnávateľská zmluva STABILITA, d.d.s., a.s. 0,00 € 02.04.2015
721/16 Odber prebytočného kompostu JRK Waste Management s. r. o. 0,00 € 14.12.2016
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce - ukončenie HÍLEK a spol., a. s. 0,00 € 02.11.2016
2016 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná odborová organizácia DSS PD v Báhoni 0,00 € 21.12.2016
126/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní všeobecných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
128/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
731/12 - 29/2016 Výpožička hnuteľného majetku - tkáčske krosná Seniorcentrum Staré Mesto 0,00 € 14.12.2016
115/2019 Spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania teoretickej, praktickej časti akreditovaného kurzu BM WORKS AGENCY, S. R. O. 0,00 € 04.10.2019
1290/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,64 € 12.11.2013
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
118-19 cestovné poistenie INTER PARTNER ASSISTENCE, S. A.,člen skupiny AXA 9,24 € 05.11.2019
92/2019 Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Union Poisťovňa, a. s. 12,06 € 21.02.2019
697/16-AH Poistenie osôb do Čiech Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 13,00 € 02.11.2016
123/2018 Poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Union Poisťovňa, a. s. 15,00 € 20.11.2018
122/18 Poistenie zamestnancov a klientov Union Poisťovňa, a. s. 15,68 € 06.11.2018
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
0231/17_DFBV Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Generali Poisťovňa, a. s. 17,67 € 17.05.2017
101/2020 - DSS PD Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti Union poisťovňa, a. s. 18,00 € 27.02.2020
120/2020 Hromadné úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zapojených do projektu z UPSVR Union Poisťovňa, a. s. 21,60 € 14.01.2021
1297/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 23,80 € 12.11.2013
1 2 3 4 5 6 »