Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 172
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
395/16 Poskytnutie grantu pre DSS PD Báhoň Nadácia Pontis 100,00 € 14.06.2016
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
240031652 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 25,00 € 09.07.2015
1167/13 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 27,15 € 10.10.2013
550/14 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 29,45 € 16.05.2014
411/16 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 620,00 € 14.06.2016
122/18 Poistenie zamestnancov a klientov Union Poisťovňa, a. s. 15,68 € 06.11.2018
92/2019 Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Union Poisťovňa, a. s. 12,06 € 21.02.2019
0231/17_DFBV Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Generali Poisťovňa, a. s. 17,67 € 17.05.2017
123/2018 Poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Union Poisťovňa, a. s. 15,00 € 20.11.2018
697/16-AH Poistenie osôb do Čiech Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 13,00 € 02.11.2016
1297/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 23,80 € 12.11.2013
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
1290/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,64 € 12.11.2013
120/2019 Poistenie deväť miestneho automobilu AXA pojišťovna a. s. so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 655,30 € 12.11.2019
118/2022 - DSS PD Opravy, údržba a dodávky výpočtovej techniky Martin Čechovič - CM servis 69 999,00 € 14.04.2022
98/2019 Oprava poškodeného plota EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 33 105,44 € 18.03.2019
98/2019-1 Oprava oplotenia - práce naviac EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 1 732,12 € 02.05.2019
108/2021 Oprava časti fasády a vpustí EURO LEASPARTNER, s. r. o. 91 408,92 € 08.03.2021
129/2022 Odvoz odpadu ESPIK Group s. r. o. 220,00 € 24.06.2022
721/16 Odber prebytočného kompostu JRK Waste Management s. r. o. 0,00 € 14.12.2016
125/2018 Licenčná zmluva na nový modul SW IReSoft, s. r. o. 3 550,00 € 04.12.2018
91/2019 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 10 800,00 € 14.02.2019
KZ 2012 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 7 000,00 € 09.02.2012
120/2020 Hromadné úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zapojených do projektu z UPSVR Union Poisťovňa, a. s. 21,60 € 14.01.2021
363/16 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 19 610,19 € 29.04.2016
184/17 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- zmena SIM karty Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
215/17 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. .. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 018,24 € 26.04.2017
114/2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 726,20 € 30.10.2020
« 1 2 3 4 5 6 »