Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 155
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
697/16-AH Poistenie osôb do Čiech Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 13,00 € 02.11.2016
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
1297/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 23,80 € 12.11.2013
1290/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,64 € 12.11.2013
120/2019 Poistenie deväť miestneho automobilu AXA pojišťovna a. s. so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 655,30 € 12.11.2019
98/2019 Oprava poškodeného plota EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 33 105,44 € 18.03.2019
98/2019-1 Oprava oplotenia - práce naviac EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 1 732,12 € 02.05.2019
721/16 Odber prebytočného kompostu JRK Waste Management s. r. o. 0,00 € 14.12.2016
125/2018 Licenčná zmluva na nový modul SW IReSoft, s. r. o. 3 550,00 € 04.12.2018
KZ 2012 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 7 000,00 € 09.02.2012
91/2019 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 10 800,00 € 14.02.2019
120/2020 Hromadné úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zapojených do projektu z UPSVR Union Poisťovňa, a. s. 21,60 € 14.01.2021
363/16 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 19 610,19 € 29.04.2016
184/17 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- zmena SIM karty Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
215/17 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. .. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 018,24 € 26.04.2017
114/2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 726,20 € 30.10.2020
109/2018-DSSPD-AH1 Dohľad nad ochranou osobných údajov REAL J & H group s.r.o. 600,00 € 03.09.2018
253/2017 Dodávka plynu do strednotlakovej kotolne SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 48 500,00 € 11.12.2017
129/2019 Dodávka plynu do stravovacej prevádzky SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 800,00 € 22.11.2019
254/2017 Dodávka plynu do kuchyne DSS PD SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 4 500,00 € 11.12.2017
736/16-5100002715 Dodávka plynu - strednoodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 60 000,00 € 14.12.2016
787/16-9100067099 Dodávka plynu - maloodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 400,00 € 14.12.2016
1481/13 dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 27.12.2013
128/2019 Dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 52 000,00 € 22.11.2019
744/16 Dodávka elektriny ZSE Energia, a. s. 27 600,00 € 15.12.2016
133/2019 dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 32,00 € 17.12.2019
257/17 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 18 800,00 € 18.12.2017
1175/12 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 26 000,00 € 08.10.2012
720/16 Dodávka a montáž odpruženej profesionálnej práčky na 18 kg bielizne PRAGOPERUN SK, s. r. o. 6 260,40 € 01.12.2016
« 1 2 3 4 5 6 »