Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 155
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
115/2019 Spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania teoretickej, praktickej časti akreditovaného kurzu BM WORKS AGENCY, S. R. O. 0,00 € 04.10.2019
2013/033 Šikmá schodisková plošina VELCON spol.s.r.o. 16 500,00 € 24.09.2013
1299/14 šikmá schodisková plošina ARES spol. s r. o. 14 352,00 € 11.11.2014
106/2020 Servisná starostlivosť o evakuačný výťah v budove č. 2 KONE s. r. o. 1 311,00 € 14.05.2020
1366/13 servis šikmej schodiskovej plošiny VELCON spol.s.r.o. 78,00 € 28.11.2013
1303/14 RZ poskytovanie dodávok čistiacich prostriedkov Hanus Miloš - HAMAS 25 000,00 € 29.04.2015
1273/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti výkonu odb. skúšok plynových a OVP tlakových zariad. IGOR MRÁZ, I. M. GAS, Revízny technik plynových a tlakových zariadení 7 000,00 € 17.04.2015
1330/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti revízie hasiacich prístrojov a hydrantov .... monte pbs, s. r. o. 6 000,00 € 18.06.2015
1368/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti kancelárskej techniky Martin Čechovič - CanTonPro 20 000,00 € 17.04.2015
1378/14 RZ o poskytovaní odborných prác v oblasti BOZP a OPP MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 13 000,00 € 30.04.2015
1258/14 RZ o poskyt. služieb v oblasti výkonu odb. prehliadok a odb. skúšok elektr. zariadení Dušan Kirinovič 20 000,00 € 17.04.2015
95/2020-001 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 207 889,50 € 17.03.2020
95/2019 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 203 113,15 € 15.10.2019
10 Prekročme bariéry Nadácia Orange 1 010,00 € 01.08.2012
117/2020 Právne poradenstvo JUDr. Maroš Palík, advokát 123,00 € 30.10.2020
138/17 Povolenie na zvýšenie kapacity hlavného ističa Západoslovenská distribučná, a.s. 419,40 € 22.09.2017
468/2019 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 17.07.2019
73/2020 Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 13 000,00 € 23.12.2019
695/16 poskytovanie verejných služieb komunikácie Slovak Telekom, a. s. 530,00 € 27.10.2016
1689/14 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 360,00 € 18.02.2015
395/16 Poskytnutie grantu pre DSS PD Báhoň Nadácia Pontis 100,00 € 14.06.2016
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
550/14 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 29,45 € 16.05.2014
240031652 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 25,00 € 09.07.2015
1167/13 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 27,15 € 10.10.2013
411/16 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 620,00 € 14.06.2016
122/18 Poistenie zamestnancov a klientov Union Poisťovňa, a. s. 15,68 € 06.11.2018
92/2019 Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Union Poisťovňa, a. s. 12,06 € 21.02.2019
0231/17_DFBV Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Generali Poisťovňa, a. s. 17,67 € 17.05.2017
123/2018 Poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Union Poisťovňa, a. s. 15,00 € 20.11.2018
« 1 2 3 4 5 6 »