Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 133
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
395/16 Poskytnutie grantu pre DSS PD Báhoň Nadácia Pontis 100,00 € 14.06.2016
1689/14 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 360,00 € 18.02.2015
695/16 poskytovanie verejných služieb komunikácie Slovak Telekom, a. s. 530,00 € 27.10.2016
73/2020 Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 13 000,00 € 23.12.2019
468/2019 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 17.07.2019
138/17 Povolenie na zvýšenie kapacity hlavného ističa Západoslovenská distribučná, a.s. 419,40 € 22.09.2017
10 Prekročme bariéry Nadácia Orange 1 010,00 € 01.08.2012
95/2019 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 203 113,15 € 15.10.2019
1258/14 RZ o poskyt. služieb v oblasti výkonu odb. prehliadok a odb. skúšok elektr. zariadení Dušan Kirinovič 20 000,00 € 17.04.2015
1378/14 RZ o poskytovaní odborných prác v oblasti BOZP a OPP MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 13 000,00 € 30.04.2015
1368/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti kancelárskej techniky Martin Čechovič - CanTonPro 20 000,00 € 17.04.2015
1330/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti revízie hasiacich prístrojov a hydrantov .... monte pbs, s. r. o. 6 000,00 € 18.06.2015
1273/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti výkonu odb. skúšok plynových a OVP tlakových zariad. IGOR MRÁZ, I. M. GAS, Revízny technik plynových a tlakových zariadení 7 000,00 € 17.04.2015
1303/14 RZ poskytovanie dodávok čistiacich prostriedkov Hanus Miloš - HAMAS 25 000,00 € 29.04.2015
1366/13 servis šikmej schodiskovej plošiny VELCON spol.s.r.o. 78,00 € 28.11.2013
2013/033 Šikmá schodisková plošina VELCON spol.s.r.o. 16 500,00 € 24.09.2013
1299/14 šikmá schodisková plošina ARES spol. s r. o. 14 352,00 € 11.11.2014
115/2019 Spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania teoretickej, praktickej časti akreditovaného kurzu BM WORKS AGENCY, S. R. O. 0,00 € 04.10.2019
107/2018 Úhrada za poskytnuté ošetrovateľské výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 5 000,00 € 29.06.2018
208/17-3 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 26.06.2017
1079/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 27.07.2015
737/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 28.05.2015
581/16 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 0,00 € 30.06.2016
57/18 Úhrada za poskytované zdravotnícke úkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 000,00 € 15.01.2018
208/2017 Úhrada za poskytované zdravotnícke výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 3 000,00 € 06.04.2017
130/2019 Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom a inštaláciou EUROGASTROP,s .r . o. 8 400,00 € 26.11.2019
117/2019 Výkon pracovnej zdravotnej služby FOLYMA, s. r. o. 250,00 € 21.10.2019
86/2019-001 Vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie SOCIO, spoločnosť SOCIO, s. r. o. 600,00 € 22.01.2019
731/12 - 29/2016 Výpožička hnuteľného majetku - tkáčske krosná Seniorcentrum Staré Mesto 0,00 € 14.12.2016
« 1 2 3 4 5 »