Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 126
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
254/2017 Dodávka plynu do kuchyne DSS PD SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 4 500,00 € 11.12.2017
253/2017 Dodávka plynu do strednotlakovej kotolne SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 48 500,00 € 11.12.2017
109/2018-DSSPD-AH1 Dohľad nad ochranou osobných údajov REAL J & H group s.r.o. 600,00 € 03.09.2018
215/17 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. .. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 018,24 € 26.04.2017
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
184/17 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- zmena SIM karty Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
363/16 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 19 610,19 € 29.04.2016
KZ 2012 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 7 000,00 € 09.02.2012
91/2019 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 10 800,00 € 14.02.2019
125/2018 Licenčná zmluva na nový modul SW IReSoft, s. r. o. 3 550,00 € 04.12.2018
721/16 Odber prebytočného kompostu JRK Waste Management s. r. o. 0,00 € 14.12.2016
98/2019-1 Oprava oplotenia - práce naviac EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 1 732,12 € 02.05.2019
98/2019 Oprava poškodeného plota EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 33 105,44 € 18.03.2019
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
1297/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 23,80 € 12.11.2013
1290/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,64 € 12.11.2013
697/16-AH Poistenie osôb do Čiech Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 13,00 € 02.11.2016
123/2018 Poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Union Poisťovňa, a. s. 15,00 € 20.11.2018
92/2019 Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Union Poisťovňa, a. s. 12,06 € 21.02.2019
0231/17_DFBV Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Generali Poisťovňa, a. s. 17,67 € 17.05.2017
122/18 Poistenie zamestnancov a klientov Union Poisťovňa, a. s. 15,68 € 06.11.2018
411/16 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 620,00 € 14.06.2016
1167/13 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 27,15 € 10.10.2013
550/14 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 29,45 € 16.05.2014
240031652 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 25,00 € 09.07.2015
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
395/16 Poskytnutie grantu pre DSS PD Báhoň Nadácia Pontis 100,00 € 14.06.2016
1689/14 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 360,00 € 18.02.2015
695/16 poskytovanie verejných služieb komunikácie Slovak Telekom, a. s. 530,00 € 27.10.2016
468/2019 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 17.07.2019
« 1 2 3 4 5 »