Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 163
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
744/16 Dodávka elektriny ZSE Energia, a. s. 27 600,00 € 15.12.2016
96/2020-001 Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 15 600,00 € 22.12.2020
1175/12 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 26 000,00 € 08.10.2012
825/15 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE Energia, a. s. 35 000,00 € 20.06.2015
116/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávaní elektrickej energie ... (cena za jednotku a bez DPH) ZSE Energia, a. s. 72,82 € 30.06.2021
257/17 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 18 800,00 € 18.12.2017
133/2019 dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 32,00 € 17.12.2019
362/13 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 26 400,00 € 09.04.2013
138/17 Povolenie na zvýšenie kapacity hlavného ističa Západoslovenská distribučná, a.s. 419,40 € 22.09.2017
2016 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná odborová organizácia DSS PD v Báhoni 0,00 € 21.12.2016
KZ 2012 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 7 000,00 € 09.02.2012
91/2019 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 10 800,00 € 14.02.2019
57/18 Úhrada za poskytované zdravotnícke úkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 000,00 € 15.01.2018
208/2017 Úhrada za poskytované zdravotnícke výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 3 000,00 € 06.04.2017
78/2021 - 003 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 23.03.2021
73/2020 Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 13 000,00 € 23.12.2019
737/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 28.05.2015
581/16 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 0,00 € 30.06.2016
208/17-4 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 02.10.2017
748/16 Cena a podmienky úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 4 200,00 € 21.12.2016
468/2019 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 17.07.2019
107/2018 Úhrada za poskytnuté ošetrovateľské výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 5 000,00 € 29.06.2018
208/17-3 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 26.06.2017
1079/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 27.07.2015
1366/13 servis šikmej schodiskovej plošiny VELCON spol.s.r.o. 78,00 € 28.11.2013
2013/033 Šikmá schodisková plošina VELCON spol.s.r.o. 16 500,00 € 24.09.2013
111/2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 29.06.2019
1117/13 Aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 7 373,70 € 26.09.2013
1425/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľncíkej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 27.10.2015
121/2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 900,36 € 26.10.2018
1 2 3 4 5 6 »