Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 122
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
109/2018-DSSPD-AH1 Dohľad nad ochranou osobných údajov REAL J & H group s.r.o. 600,00 € 03.09.2018
104/2018 Činnosti na zabezpečenie OOÚ REAL J & H group s.r.o. 300,00 € 01.06.2018
946/13 Zapožičanie motorového vozidla Alena Mihályová, Bc. 0,00 € 30.08.2013
1297/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 23,80 € 12.11.2013
411/16 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 620,00 € 14.06.2016
697/16-AH Poistenie osôb do Čiech Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 13,00 € 02.11.2016
1290/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,64 € 12.11.2013
1299/14 šikmá schodisková plošina ARES spol. s r. o. 14 352,00 € 11.11.2014
447/16 - AK Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 0,00 € 14.06.2016
1258/14 RZ o poskyt. služieb v oblasti výkonu odb. prehliadok a odb. skúšok elektr. zariadení Dušan Kirinovič 20 000,00 € 17.04.2015
98/2019 Oprava poškodeného plota EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 33 105,44 € 18.03.2019
98/2019-1 Oprava oplotenia - práce naviac EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 1 732,12 € 02.05.2019
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
1167/13 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 27,15 € 10.10.2013
0231/17_DFBV Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Generali Poisťovňa, a. s. 17,67 € 17.05.2017
550/14 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 29,45 € 16.05.2014
240031652 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 25,00 € 09.07.2015
1303/14 RZ poskytovanie dodávok čistiacich prostriedkov Hanus Miloš - HAMAS 25 000,00 € 29.04.2015
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce - ukončenie HÍLEK a spol., a. s. 0,00 € 02.11.2016
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce v objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 82 998,64 € 09.11.2016
645/16 - AH Demolačné a rekonštrukčné práce na objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 63 995,54 € 21.09.2016
1273/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti výkonu odb. skúšok plynových a OVP tlakových zariad. IGOR MRÁZ, I. M. GAS, Revízny technik plynových a tlakových zariadení 7 000,00 € 17.04.2015
00654787/TTT235 Zamestnanecká zmluva ING TATRY - SYMPATIA, d.d.s., a.s. 0,00 € 12.04.2013
319/16-1,2-AK Zapožičanie motorového vozidla zamestnancovi Ingrid Vargová 0,00 € 21.04.2016
19/15 dodatok č. 3 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 4 000,00 € 18.02.2015
1286/15 Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 2 400,00 € 25.09.2015
125/2018 Licenčná zmluva na nový modul SW IReSoft, s. r. o. 3 550,00 € 04.12.2018
719/16 Dodávka 4 ks kompostérov JRK Waste Management s. r. o. 5 520,00 € 01.12.2016
721/16 Odber prebytočného kompostu JRK Waste Management s. r. o. 0,00 € 14.12.2016
1368/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti kancelárskej techniky Martin Čechovič - CanTonPro 20 000,00 € 17.04.2015
1 2 3 4 5 »