Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 172
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce - ukončenie HÍLEK a spol., a. s. 0,00 € 02.11.2016
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce v objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 82 998,64 € 09.11.2016
602/14 Darovacia zmluva - Petangové ihrisko pre DSS Nadácia Orange 180,00 € 30.05.2014
581/16 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 0,00 € 30.06.2016
57/18 Úhrada za poskytované zdravotnícke úkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 000,00 € 15.01.2018
550/14 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 29,45 € 16.05.2014
533/13-23/2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA Nadácia SPP 1 000,00 € 14.05.2013
494/14 aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 470,00 € 29.04.2014
468/2019 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 17.07.2019
447/16 - AK Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 0,00 € 14.06.2016
42/2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP 1 400,00 € 01.08.2012
411/16 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 620,00 € 14.06.2016
395/16 Poskytnutie grantu pre DSS PD Báhoň Nadácia Pontis 100,00 € 14.06.2016
382/13 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 09.04.2013
363/16 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 19 610,19 € 29.04.2016
362/13 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 26 400,00 € 09.04.2013
319/16-1,2-AK Zapožičanie motorového vozidla zamestnancovi Ingrid Vargová 0,00 € 21.04.2016
257/17 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 18 800,00 € 18.12.2017
254/2017 Dodávka plynu do kuchyne DSS PD SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 4 500,00 € 11.12.2017
253/2017 Dodávka plynu do strednotlakovej kotolne SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 48 500,00 € 11.12.2017
250/17 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2017
249/2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 480,00 € 14.11.2017
248/14 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 14.11.2017
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
240031652 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 25,00 € 09.07.2015
215/17 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. .. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 018,24 € 26.04.2017
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
208/2017 Úhrada za poskytované zdravotnícke výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 3 000,00 € 06.04.2017
208/17-4 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 02.10.2017
208/17-3 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 26.06.2017
« 1 2 3 4 5 6 »