Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 155
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
125/12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
124/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
123/2018 Poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Union Poisťovňa, a. s. 15,00 € 20.11.2018
123/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
122/18 Poistenie zamestnancov a klientov Union Poisťovňa, a. s. 15,68 € 06.11.2018
122/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 960,00 € 08.02.2012
121/2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 900,36 € 26.10.2018
120/2020 Hromadné úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zapojených do projektu z UPSVR Union Poisťovňa, a. s. 21,60 € 14.01.2021
120/2019 Poistenie deväť miestneho automobilu AXA pojišťovna a. s. so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 655,30 € 12.11.2019
118-19 cestovné poistenie INTER PARTNER ASSISTENCE, S. A.,člen skupiny AXA 9,24 € 05.11.2019
1175/12 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 26 000,00 € 08.10.2012
117/2020 Právne poradenstvo JUDr. Maroš Palík, advokát 123,00 € 30.10.2020
117/2019 Výkon pracovnej zdravotnej služby FOLYMA, s. r. o. 250,00 € 21.10.2019
1167/13 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 27,15 € 10.10.2013
116/2019 Dodávka 9 miestneho špeciálneho MV s elektro hydraulickou plošinou a kotviacim zariadením pre invalidný vozík JDK IMPORT MOBILE s. r. o. 36 425,00 € 14.10.2019
115/2019 Spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania teoretickej, praktickej časti akreditovaného kurzu BM WORKS AGENCY, S. R. O. 0,00 € 04.10.2019
114/2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 726,20 € 30.10.2020
114/20 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 420,00 € 04.08.2020
113/20 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 420,00 € 04.08.2020
1117/13 Aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 7 373,70 € 26.09.2013
111/2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 29.06.2019
109/2018-DSSPD-AH1 Dohľad nad ochranou osobných údajov REAL J & H group s.r.o. 600,00 € 03.09.2018
1079/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 27.07.2015
107/2018 Úhrada za poskytnuté ošetrovateľské výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 5 000,00 € 29.06.2018
106/2020 Servisná starostlivosť o evakuačný výťah v budove č. 2 KONE s. r. o. 1 311,00 € 14.05.2020
105/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného plynu na obdobie 2021-2022 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 112 000,00 € 22.01.2021
104/2018 Činnosti na zabezpečenie OOÚ REAL J & H group s.r.o. 300,00 € 01.06.2018
103/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov GGFS. s. r. o. 1 100,00 € 09.10.2020
102/2020-DSS PD Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok GGFS. s. r. o. 4 400,00 € 03.03.2020
101/2020 - DSS PD Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti Union poisťovňa, a. s. 18,00 € 27.02.2020
« 1 2 3 4 5 6 »