Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 122
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
KZ 2012 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 7 000,00 € 09.02.2012
98/2019-1 Oprava oplotenia - práce naviac EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 1 732,12 € 02.05.2019
98/2019 Oprava poškodeného plota EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 33 105,44 € 18.03.2019
98/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
97/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
959/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 24.06.2015
946/13 Zapožičanie motorového vozidla Alena Mihályová, Bc. 0,00 € 30.08.2013
92/2019 Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Union Poisťovňa, a. s. 12,06 € 21.02.2019
91/2019 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 10 800,00 € 14.02.2019
86/2019-001 Vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie SOCIO, spoločnosť SOCIO, s. r. o. 600,00 € 22.01.2019
86/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 08.03.2018
85/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 08.03.2018
84/2019-002 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 11.06.2019
84/2019-001 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 30.01.2019
83/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľ. služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 0,00 € 04.01.2019
825/15 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE Energia, a. s. 35 000,00 € 20.06.2015
791/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 480,00 € 12.07.2013
790/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 12.07.2013
789/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 12.07.2013
787/16-9100067099 Dodávka plynu - maloodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 400,00 € 14.12.2016
77/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 400,00 € 29.01.2016
76/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 400,00 € 29.01.2016
75/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 550,00 € 29.01.2016
748/16 Cena a podmienky úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 4 200,00 € 21.12.2016
744/16 Dodávka elektriny ZSE Energia, a. s. 27 600,00 € 15.12.2016
74/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
737/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 28.05.2015
736/16-5100002715 Dodávka plynu - strednoodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 60 000,00 € 14.12.2016
731/12 - 29/2016 Výpožička hnuteľného majetku - tkáčske krosná Seniorcentrum Staré Mesto 0,00 € 14.12.2016
73/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
1 2 3 4 5 »