Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 172
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
130/2019 Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom a inštaláciou EUROGASTROP,s .r . o. 8 400,00 € 26.11.2019
1303/14 RZ poskytovanie dodávok čistiacich prostriedkov Hanus Miloš - HAMAS 25 000,00 € 29.04.2015
1309/13 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2013
133/2019 dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 32,00 € 17.12.2019
1330/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti revízie hasiacich prístrojov a hydrantov .... monte pbs, s. r. o. 6 000,00 € 18.06.2015
1366/13 servis šikmej schodiskovej plošiny VELCON spol.s.r.o. 78,00 € 28.11.2013
1368/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti kancelárskej techniky Martin Čechovič - CanTonPro 20 000,00 € 17.04.2015
1378/14 RZ o poskytovaní odborných prác v oblasti BOZP a OPP MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 13 000,00 € 30.04.2015
138/17 Povolenie na zvýšenie kapacity hlavného ističa Západoslovenská distribučná, a.s. 419,40 € 22.09.2017
1425/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľncíkej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 27.10.2015
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
1464/12 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 26.11.2012
1481/13 dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 27.12.2013
1491/12 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 9 800,00 € 03.12.2012
1689/14 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 360,00 € 18.02.2015
1814/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2013
184/17 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- zmena SIM karty Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
184/17 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 17.02.2017
185/17 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 17.02.2017
19/15 dodatok č. 3 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 4 000,00 € 18.02.2015
2013/033 Šikmá schodisková plošina VELCON spol.s.r.o. 16 500,00 € 24.09.2013
2016 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná odborová organizácia DSS PD v Báhoni 0,00 € 21.12.2016
208/17-3 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 26.06.2017
208/17-4 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 02.10.2017
208/2017 Úhrada za poskytované zdravotnícke výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 3 000,00 € 06.04.2017
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
215/17 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. .. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 018,24 € 26.04.2017
240031652 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 25,00 € 09.07.2015
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
248/14 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 14.11.2017
« 1 2 3 4 5 6 »