Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 159
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
122/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 960,00 € 08.02.2012
122/18 Poistenie zamestnancov a klientov Union Poisťovňa, a. s. 15,68 € 06.11.2018
123/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
123/2018 Poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Union Poisťovňa, a. s. 15,00 € 20.11.2018
124/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
125/12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
125/2018 Licenčná zmluva na nový modul SW IReSoft, s. r. o. 3 550,00 € 04.12.2018
1258/14 RZ o poskyt. služieb v oblasti výkonu odb. prehliadok a odb. skúšok elektr. zariadení Dušan Kirinovič 20 000,00 € 17.04.2015
126/12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 480,00 € 08.02.2012
126/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní všeobecných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
127/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
1273/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti výkonu odb. skúšok plynových a OVP tlakových zariad. IGOR MRÁZ, I. M. GAS, Revízny technik plynových a tlakových zariadení 7 000,00 € 17.04.2015
128/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
128/2019 Dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 52 000,00 € 22.11.2019
1286/15 Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 2 400,00 € 25.09.2015
129/2019 Dodávka plynu do stravovacej prevádzky SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 800,00 € 22.11.2019
1290/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,64 € 12.11.2013
1297/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 23,80 € 12.11.2013
1299/14 šikmá schodisková plošina ARES spol. s r. o. 14 352,00 € 11.11.2014
130/2019 Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom a inštaláciou EUROGASTROP,s .r . o. 8 400,00 € 26.11.2019
1303/14 RZ poskytovanie dodávok čistiacich prostriedkov Hanus Miloš - HAMAS 25 000,00 € 29.04.2015
1309/13 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2013
133/2019 dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 32,00 € 17.12.2019
1330/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti revízie hasiacich prístrojov a hydrantov .... monte pbs, s. r. o. 6 000,00 € 18.06.2015
1366/13 servis šikmej schodiskovej plošiny VELCON spol.s.r.o. 78,00 € 28.11.2013
1368/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti kancelárskej techniky Martin Čechovič - CanTonPro 20 000,00 € 17.04.2015
1378/14 RZ o poskytovaní odborných prác v oblasti BOZP a OPP MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 13 000,00 € 30.04.2015
138/17 Povolenie na zvýšenie kapacity hlavného ističa Západoslovenská distribučná, a.s. 419,40 € 22.09.2017
1425/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľncíkej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 27.10.2015
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
« 1 2 3 4 5 6 »