Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 173
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
184/17 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- zmena SIM karty Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
208/2017 Úhrada za poskytované zdravotnícke výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 3 000,00 € 06.04.2017
184/17 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 17.02.2017
185/17 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 17.02.2017
2016 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná odborová organizácia DSS PD v Báhoni 0,00 € 21.12.2016
748/16 Cena a podmienky úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 4 200,00 € 21.12.2016
744/16 Dodávka elektriny ZSE Energia, a. s. 27 600,00 € 15.12.2016
736/16-5100002715 Dodávka plynu - strednoodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 60 000,00 € 14.12.2016
787/16-9100067099 Dodávka plynu - maloodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 400,00 € 14.12.2016
721/16 Odber prebytočného kompostu JRK Waste Management s. r. o. 0,00 € 14.12.2016
731/12 - 29/2016 Výpožička hnuteľného majetku - tkáčske krosná Seniorcentrum Staré Mesto 0,00 € 14.12.2016
720/16 Dodávka a montáž odpruženej profesionálnej práčky na 18 kg bielizne PRAGOPERUN SK, s. r. o. 6 260,40 € 01.12.2016
719/16 Dodávka 4 ks kompostérov JRK Waste Management s. r. o. 5 520,00 € 01.12.2016
712/16 Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave -Fakulta sociálnych vied 0,00 € 16.11.2016
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce v objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 82 998,64 € 09.11.2016
697/16-AH Poistenie osôb do Čiech Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 13,00 € 02.11.2016
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce - ukončenie HÍLEK a spol., a. s. 0,00 € 02.11.2016
695/16 poskytovanie verejných služieb komunikácie Slovak Telekom, a. s. 530,00 € 27.10.2016
645/16 - AH Demolačné a rekonštrukčné práce na objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 63 995,54 € 21.09.2016
581/16 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 0,00 € 30.06.2016
395/16 Poskytnutie grantu pre DSS PD Báhoň Nadácia Pontis 100,00 € 14.06.2016
447/16 - AK Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 0,00 € 14.06.2016
411/16 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 620,00 € 14.06.2016
363/16 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 19 610,19 € 29.04.2016
319/16-1,2-AK Zapožičanie motorového vozidla zamestnancovi Ingrid Vargová 0,00 € 21.04.2016
71/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 29.01.2016
72/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 960,00 € 29.01.2016
73/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
74/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
75/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 550,00 € 29.01.2016
« 1 2 3 4 5 6 »