Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 173
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
83/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľ. služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 0,00 € 04.01.2019
128/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
127/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
126/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní všeobecných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
125/2018 Licenčná zmluva na nový modul SW IReSoft, s. r. o. 3 550,00 € 04.12.2018
123/2018 Poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Union Poisťovňa, a. s. 15,00 € 20.11.2018
122/18 Poistenie zamestnancov a klientov Union Poisťovňa, a. s. 15,68 € 06.11.2018
121/2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 900,36 € 26.10.2018
109/2018-DSSPD-AH1 Dohľad nad ochranou osobných údajov REAL J & H group s.r.o. 600,00 € 03.09.2018
107/2018 Úhrada za poskytnuté ošetrovateľské výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 5 000,00 € 29.06.2018
104/2018 Činnosti na zabezpečenie OOÚ REAL J & H group s.r.o. 300,00 € 01.06.2018
101/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 240,00 € 27.04.2018
98/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
97/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
86/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 08.03.2018
85/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 08.03.2018
57/18 Úhrada za poskytované zdravotnícke úkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 000,00 € 15.01.2018
257/17 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 18 800,00 € 18.12.2017
254/2017 Dodávka plynu do kuchyne DSS PD SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 4 500,00 € 11.12.2017
253/2017 Dodávka plynu do strednotlakovej kotolne SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 48 500,00 € 11.12.2017
250/17 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2017
249/2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 480,00 € 14.11.2017
248/14 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 14.11.2017
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
208/17-4 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 02.10.2017
138/17 Povolenie na zvýšenie kapacity hlavného ističa Západoslovenská distribučná, a.s. 419,40 € 22.09.2017
208/17-3 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 26.06.2017
0231/17_DFBV Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Generali Poisťovňa, a. s. 17,67 € 17.05.2017
215/17 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. .. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 018,24 € 26.04.2017
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
« 1 2 3 4 5 6 »