Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 176
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
73/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
74/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
75/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 550,00 € 29.01.2016
76/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 400,00 € 29.01.2016
77/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 400,00 € 29.01.2016
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
1425/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľncíkej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 27.10.2015
1286/15 Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 2 400,00 € 25.09.2015
1079/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 27.07.2015
240031652 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 25,00 € 09.07.2015
959/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 24.06.2015
825/15 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE Energia, a. s. 35 000,00 € 20.06.2015
1330/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti revízie hasiacich prístrojov a hydrantov .... monte pbs, s. r. o. 6 000,00 € 18.06.2015
737/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 28.05.2015
1378/14 RZ o poskytovaní odborných prác v oblasti BOZP a OPP MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 13 000,00 € 30.04.2015
1303/14 RZ poskytovanie dodávok čistiacich prostriedkov Hanus Miloš - HAMAS 25 000,00 € 29.04.2015
1258/14 RZ o poskyt. služieb v oblasti výkonu odb. prehliadok a odb. skúšok elektr. zariadení Dušan Kirinovič 20 000,00 € 17.04.2015
1273/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti výkonu odb. skúšok plynových a OVP tlakových zariad. IGOR MRÁZ, I. M. GAS, Revízny technik plynových a tlakových zariadení 7 000,00 € 17.04.2015
1368/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti kancelárskej techniky Martin Čechovič - CanTonPro 20 000,00 € 17.04.2015
100 010030 Zamestnávateľská zmluva STABILITA, d.d.s., a.s. 0,00 € 02.04.2015
19/15 dodatok č. 3 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 4 000,00 € 18.02.2015
1689/14 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 360,00 € 18.02.2015
1299/14 šikmá schodisková plošina ARES spol. s r. o. 14 352,00 € 11.11.2014
602/14 Darovacia zmluva - Petangové ihrisko pre DSS Nadácia Orange 180,00 € 30.05.2014
550/14 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 29,45 € 16.05.2014
494/14 aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 470,00 € 29.04.2014
1481/13 dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 27.12.2013
1366/13 servis šikmej schodiskovej plošiny VELCON spol.s.r.o. 78,00 € 28.11.2013
1309/13 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2013
1814/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2013
« 1 2 3 4 5 6 »