Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

Počet záznamov: 176
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
95/2022-002 Úhrada za poskytovanie zdravotníckych výkonov pri ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6,60 € 13.12.2022
142/2022 Dodávka plynu pre maloodber-kuchyňa SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 800,00 € 13.12.2022
141/2022 Dodávka plynu pre strednoodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 60 000,00 € 13.12.2022
138/2022 Úprava právnych vzťahov týkajúcich sa úhrady ekonomicky oprávnených nákladov Prešovský samosprávny kraj 4 618,11 € 25.11.2022
129/2022 Odvoz odpadu ESPIK Group s. r. o. 220,00 € 24.06.2022
124/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
123/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
122/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
121/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
95/2022-DSS PD Úhrada za poskytovanie ošetrovateľských výkonov - predĺženie doby trvania Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 12 900,00 € 31.03.2022
118/2022 - DSS PD Opravy, údržba a dodávky výpočtovej techniky Martin Čechovič - CM servis 69 999,00 € 30.03.2022
110/2022-DSS PD Poskytovanie servisných služieb na kuchynskom výťahu OTIS Výťahy, s.r.o. 332,00 € 11.02.2022
78/2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 560,00 € 18.01.2022
123/2021 Poskytnutie odborného školenia s názvom "Základní kurz Bazální stimulace" INSTITUT Bazalní stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA s. r. o. 3 388,00 € 08.10.2021
116/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávaní elektrickej energie ... (cena za jednotku a bez DPH) ZSE Energia, a. s. 72,82 € 30.06.2021
110/2021 Dohoda o spolupráci s obcou pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 Obecný úrad Báhoň 390,00 € 13.05.2021
109/2021 Vykonávanie servisnej činnosti na šikmej schodiskovej plošine ARES spol. s r. o. 230,00 € 05.05.2021
80/2021-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 23.03.2021
79/2021-001 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 23.03.2021
78/2021 - 003 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 23.03.2021
108/2021 Oprava časti fasády a vpustí EURO LEASPARTNER, s. r. o. 91 408,92 € 08.03.2021
105/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného plynu na obdobie 2021-2022 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 112 000,00 € 22.01.2021
120/2020 Hromadné úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zapojených do projektu z UPSVR Union Poisťovňa, a. s. 21,60 € 14.01.2021
96/2020-001 Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 15 600,00 € 22.12.2020
114/2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 726,20 € 30.10.2020
117/2020 Právne poradenstvo JUDr. Maroš Palík, advokát 123,00 € 30.10.2020
103/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov GGFS. s. r. o. 1 100,00 € 09.10.2020
83/2020-002 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 115,00 € 04.08.2020
82/2020-002 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 115,00 € 04.08.2020
80/2020-002 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 115,00 € 04.08.2020
1 2 3 4 5 6 »