Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Objednávky

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Union Poisťovňa, a. s.
IČO: 31322051
Adresa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Informácie o objednávke
Číslo dokumentu: mail
Predmet plnenia: poistenie -UPSVaR
Dátum vystavenia: 13.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
Celková hodnota: 15,00 € (s DPH)