Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Objednávky

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Union Poisťovňa, a. s.
IČO: 31322051
Adresa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Informácie
Číslo dokumentu: mail
Predmet plnenia: Poistenie klientov a zamestnancov DSS PD-výlet
Dátum vystavenia: 05.11.2018
Dátum zverejnenia: 09.11.2018
Celková hodnota: 16,00 € (s DPH)