Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Objednávky

Počet záznamov: 1585
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
266/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 282,60 € 09.12.2016
278/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 340,28 € 18.12.2015
54/2017/Ku Potraviny Budmerické mäsiarstvo 284,45 € 10.03.2017
30/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 108,23 € 12.02.2016
114/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 287,96 € 27.05.2016
214/2017/KU Potraviny Budmerické mäsiarstvo 263,25 € 06.10.2017
158/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 421,14 € 29.07.2016
16/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 110,70 € 22.01.2016
89/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 272,10 € 29.04.2016
141/2017/KU Potraviny Budmerické mäsiarstvo 214,25 € 30.06.2017
138/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 315,00 € 24.06.2016
dfbv/047/15 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 348,00 € 26.11.2015
249/2015 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 350,64 € 06.11.2015
33/2017/KU Potraviny Budmerické mäsiarstvo 470,78 € 08.02.2017
126/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 266,93 € 10.06.2016
257/2015 Dodávka mäsa a výrobkov Budmerické mäsiarstvo 201,00 € 22.04.2016
16/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 296,41 € 22.01.2016
53/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 365,26 € 11.03.2016
104/2017/KU potraviny Budmerické mäsiarstvo 330,73 € 12.05.2017
100/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 620,09 € 13.05.2016
183/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 454,71 € 26.08.2016
132/2017/Ku Potraviny Budmerické mäsiarstvo 354,99 € 09.06.2017
165/2017/KU Potraviny Budmerické mäsiarstvo 289,11 € 28.07.2017
284/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 295,08 € 05.01.2017
201/2017/KU Potraviny Budmerické mäsiarstvo 494,02 € 15.09.2017
139/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 264,38 € 01.07.2016
186/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 559,45 € 02.09.2016
35/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 349,09 € 19.02.2016
160/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 163,29 € 29.07.2016
211/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 508,37 € 30.09.2016
« 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 53 »