Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Darovacie zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30854687
Adresa: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 97/2019-001
Predmet plnenia: Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu DI
Dátum podpisu: 06.09.2019
Dátum zverejnenia: 06.09.2019
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)