Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Darovacie zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien
IČO: 31816398
Adresa: Legionárska 13, 831 04 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 60/2019_004
Predmet plnenia: Finančný príspevok na obstaranie predmetov a služieb na skvalitnenie poskytovanej služby
Dátum podpisu: 14.03.2019
Dátum zverejnenia: 15.03.2019
Celková hodnota: 302,25 € (s DPH)