Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Darovacie zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: TOMRA SORTING s. r. o., ProLogis Park Senec, DC 8
IČO: 35878282
Adresa: Diaľničná cesta 5019/26, 903 01 Senec
Informácie
Číslo zmluvy: 89/2018-029
Predmet plnenia: Poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie materiálového vybavenia
Dátum podpisu: 27.12.2018
Dátum zverejnenia: 28.12.2018
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)