Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Darovacie zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Nadácia SPP
IČO: 31818625
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 95/2018-001
Predmet plnenia: Finančný príspevok na počítač pre klientku zariadenia
Dátum podpisu: 22.06.2018
Dátum zverejnenia: 27.06.2018
Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)