Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Darovacie zmluvy

Počet záznamov: 264
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
60/2019-014 Finančné prostriedky na materiálové vybavenie pre klientov Jakub Joščák 250,00 € 11.11.2019
89/18-007 Dary do tomboly k DOD Ing. Mária Vráblová 250,00 € 04.06.2018
089/2018-026 Občerstvenie pre zamestnancov na Mikulášskom večierku Ing. Mária Vráblová 131,00 € 12.12.2018
89/18-015 Dar do tomboly k DOD Ing. Katarína Matejčíková 20,00 € 19.06.2018
89/18-010 Dary do tomboly na DOD Ing. Andrej Vacho 301,00 € 04.06.2018
75/2021-001 Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov - dodatok k zmluve Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 4 255,75 € 23.04.2021
97/2019-001 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu DI Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 € 06.09.2019
55/2019 Zmluva o spolupráci na účelom realizácie národného projektu : "Deinštitucionálizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov" Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 4 255,70 € 24.05.2019
60/2019-011 Darčekové predmety Hodinárstvo - Vladimír Holka 45,00 € 10.07.2019
872/12 Akreditovaný kurz pre 2 osoby Hemal1 s.r.o. 190,00 € 29.06.2012
764/12 Potraviny - rôzne druhy Hemal1 s.r.o. 389,20 € 07.06.2012
1551/12 Elektrický hrniec Hemal1 s.r.o. 125,00 € 07.12.2012
1265/12 Altán 2 ks Hemal1 s.r.o. 160,00 € 08.10.2012
1183/12 Vymaľovanie keramickej dieľne Hemal1 s.r.o. 819,62 € 18.09.2012
843/12 Občerstvenie Hemal1 s.r.o. 77,58 € 26.06.2012
477a/15 Zdravotnícky materiál HARTMANN-RICO spol. s r. o. 680,00 € 30.03.2015
477b/15 Zdravotnícky materiál HARTMANN-RICO spol. s r. o. 280,00 € 31.03.2015
657a/13 Občerstvenie - klobásy pre klientov H. M. MONT, s. r. o., Ivan Hromek 50,00 € 07.06.2013
682/18 Občerstvenie pre klientov Grunwald, s. r. o., reštaurácia, jedáleň 120,00 € 18.05.2015
652/13 Domáce koláče Františka Krchnáková 122,00 € 07.06.2013
60/2019-010 dar na účely zlepšenia starostlivosti o používateľov v rámci DSS Essity Slovakia, s. r. o. 524,14 € 03.07.2019
89/18 Nábytok pre klientov DSS Essity Slovakia, s. r. o. 2 040,00 € 25.07.2018
89/2018/006 Zdravotnícky materiál Essity Slovakia, s. r. o. 1 237,02 € 15.05.2018
75/2021-006 Poskytnutie zdravotníckeho materiálu určeného výlučne pre zlepšenie starostlivosti o klientov v zariadení Essity Slovakia, s. r. o. 830,11 € 16.11.2021
2018 Zdravotnícky materiál Essity Slovakia, s. r. o. 1 298,07 € 09.01.2018
89/2018-19 Zdravotnícke pomôcky pre klientov Essity Slovakia, s. r. o. 1 117,77 € 02.08.2018
71/2020-001 viazaný finančný dar pre skvalitnenie spoločenského života klientov DSS Essity Slovakia, s. r. o. 1 400,00 € 06.02.2020
89/2018/005 Zdravotnícky materiál Essity Slovakia, s. r. o. 1 298,07 € 15.05.2018
60/2019-006 Produkty TENA na účel "zlepšenia starostlivosti o používateľov" v rámci DSS Essity Slovakia, s. r. o. 407,73 € 10.04.2019
947/13 150 ks šatoviek pre klientky Eleonóra Pomšárová 1 050,00 € 21.08.2013
« 1 4 5 6 7 8 9 »