Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Darovacie zmluvy

Počet záznamov: 264
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
65/2022-001 Občerstvenie pre zamestnancov zdravotného úseku pri starostlivosti o COVID pozitívnych klientov Miloš Hanus 126,14 € 08.03.2022
75/2021-012 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 551,27 € 13.01.2022
75/2021-011 Vianočný balíček pre zamestnancov DSS - 96 ks Miloš Hanus 1 756,80 € 29.12.2021
75/2021-010 Invalidný vozík, elektrický zdvihák, šatstvo pre klientov DSS PD Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. 1 400,00 € 22.12.2021
75/2021-9 Potraviny pre klientov a zamestnancov DSS PD Báhoň Miloš Hanus 361,48 € 13.12.2021
75/2021-008 Používaný nábytok v počte 9 rôznych kusov pre potreby DSS PD Báhoň Asseco Central Europe, a. s. 9,00 € 13.12.2021
75/2021-007 Vianočné dekorácie, darčekové predmety pre klientov do balíčkov, pracovné náradie pre zamestnancov Miloš Hanus 974,00 € 06.12.2021
75/2021-006 Poskytnutie zdravotníckeho materiálu určeného výlučne pre zlepšenie starostlivosti o klientov v zariadení Essity Slovakia, s. r. o. 830,11 € 16.11.2021
122/2021 zmluva za účelom podpory humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 270,00 € 08.10.2021
75/2021-005 Občerstvenie pre klientov DSS PD Báhoň Miloš Hanus 362,08 € 24.09.2021
75/2021-004 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 317,35 € 24.09.2021
115/2021 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa za účelom podpory humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách, ktorej realizáciu zabezpečí prijímateľ dotácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 730,00 € 30.06.2021
75/2021-003 Vitamíny pre klientov zariadenia Ľuba Burzová 224,67 € 07.05.2021
75/2021-002 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov zariadenia Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 344,39 € 05.05.2021
75/2021-001 Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov - dodatok k zmluve Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 4 255,75 € 23.04.2021
71_2020_013 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 87,03 € 14.01.2021
71/2020-012 Finančný príspevok na projekt v grantovom programe Pomáhame SPPolu za účelom ochrany zrdravia Nadácia SPP 450,00 € 30.12.2020
71/2020-011 Potraviny na Vianočnú kapustnicu 2020 - spoločenská udalosť Miloš Hanus 233,62 € 22.12.2020
71/2020-010 Mikulášsky balíček pre klientov Miloš Hanus 419,90 € 11.12.2020
71/2020-009 Poskytnutie zdravotníckeho materiálu pre klientov DSS PD v Báhoni Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 577,69 € 03.11.2020
71/2020-008 Dar k 90. výročiu založenia zariadenia Miloš Hanus 689,34 € 29.10.2020
71/2020-007 Občerstvenie pre klientov na opekačku Miloš Hanus 126,00 € 03.09.2020
71/2020-006 Drevený znak Slovenskej republiky - ručná práca Miloš Hanus 95,00 € 19.08.2020
71/2020-005 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 549,38 € 07.05.2020
71/2020-004 finančná hotovosť - dar pre klientov Obchodné združenie Gigastore 500,00 € 22.04.2020
71/2020-003 Občerstvenie pre klientov Miloš Hanus 86,01 € 22.04.2020
71/2020-002 Dar za účelom skvalitnenia služieb pre klientov Obdarovaného Kimberly-Clark, s. r. o. , organizačná zložka 73,40 € 20.03.2020
71/2020-001 viazaný finančný dar pre skvalitnenie spoločenského života klientov DSS Essity Slovakia, s. r. o. 1 400,00 € 06.02.2020
60/2019-019 Materiál na kapustnicu Miloš Hanus 216,68 € 07.01.2020
60/2019-018 Zdravotnícky materiál pre klientov DSS Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 603,61 € 07.01.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »