Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Darovacie zmluvy

Počet záznamov: 265
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
71/2020-008 Dar k 90. výročiu založenia zariadenia Miloš Hanus 689,34 € 29.10.2020
71/2020-009 Poskytnutie zdravotníckeho materiálu pre klientov DSS PD v Báhoni Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 577,69 € 03.11.2020
71/2020-010 Mikulášsky balíček pre klientov Miloš Hanus 419,90 € 11.12.2020
71/2020-011 Potraviny na Vianočnú kapustnicu 2020 - spoločenská udalosť Miloš Hanus 233,62 € 22.12.2020
71/2020-012 Finančný príspevok na projekt v grantovom programe Pomáhame SPPolu za účelom ochrany zrdravia Nadácia SPP 450,00 € 30.12.2020
714/16 Okrasné tekvice Miloš Hanus 37,32 € 27.10.2016
71_2020_013 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 87,03 € 14.01.2021
723/16 Zdravotnícky materiál Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 456,23 € 30.11.2016
742/16 11 ks matracov SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 1 477,30 € 06.12.2016
745/16 Čistiace a hygienické prostriedky KATAK PRO, s.. r. o. 1 200,00 € 06.10.2016
746/15 Zdravotnícky materiál Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 47,18 € 29.05.2015
75/2021-001 Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov - dodatok k zmluve Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 4 255,75 € 23.04.2021
75/2021-002 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov zariadenia Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 344,39 € 05.05.2021
75/2021-003 Vitamíny pre klientov zariadenia Ľuba Burzová 224,67 € 07.05.2021
75/2021-004 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 317,35 € 24.09.2021
75/2021-005 Občerstvenie pre klientov DSS PD Báhoň Miloš Hanus 362,08 € 24.09.2021
75/2021-006 Poskytnutie zdravotníckeho materiálu určeného výlučne pre zlepšenie starostlivosti o klientov v zariadení Essity Slovakia, s. r. o. 830,11 € 16.11.2021
75/2021-007 Vianočné dekorácie, darčekové predmety pre klientov do balíčkov, pracovné náradie pre zamestnancov Miloš Hanus 974,00 € 06.12.2021
75/2021-008 Používaný nábytok v počte 9 rôznych kusov pre potreby DSS PD Báhoň Asseco Central Europe, a. s. 9,00 € 13.12.2021
75/2021-010 Invalidný vozík, elektrický zdvihák, šatstvo pre klientov DSS PD Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. 1 400,00 € 22.12.2021
75/2021-011 Vianočný balíček pre zamestnancov DSS - 96 ks Miloš Hanus 1 756,80 € 29.12.2021
75/2021-012 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 551,27 € 13.01.2022
75/2021-9 Potraviny pre klientov a zamestnancov DSS PD Báhoň Miloš Hanus 361,48 € 13.12.2021
753/16 Zdravotnícky materiál Cibíková Žofia 1 250,00 € 21.11.2016
755/16 Materiál na výrobu altánu Katarína Kozmonová 2 000,00 € 30.12.2016
757/16 Zdravotnícky materiál Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 384,27 € 30.12.2016
763/16 Zdravotnícky materiál SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 2 666,56 € 21.12.2016
764/12 Potraviny - rôzne druhy Hemal1 s.r.o. 389,20 € 07.06.2012
772/12 Pekárenské výrobky Pekáreň Častá 76,52 € 08.06.2012
775/15 Občerstvenie pre účastníkov "Dňa otvorených dverí" Budmerické mäsiarstvo 145,50 € 05.06.2015
« 1 3 4 5 6 7 8 9 »