Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Darovacie zmluvy

Počet záznamov: 230
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
60/2019-013 Zdravotnícky materiál za účelom skvalitnenia služieb pre klienta Kimberly-Clark, s. r. o. , organizačná zložka 296,52 € 09.10.2019
97/2019-001 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu DI Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 € 06.09.2019
60/2019-012 Zdravotnícky materiál pre klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 649,51 € 06.09.2019
60/2019-011 Darčekové predmety Hodinárstvo - Vladimír Holka 45,00 € 10.07.2019
60/2019-010 dar na účely zlepšenia starostlivosti o používateľov v rámci DSS Essity Slovakia, s. r. o. 524,14 € 03.07.2019
60/2019-009 Dary do tomboly, kolesa šťastia a občerstvenie použité pri DOD 2019 Miloš Hanus 928,80 € 07.06.2019
60/2019-008 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 65,64 € 07.06.2019
55/2019 Zmluva o spolupráci na účelom realizácie národného projektu : "Deinštitucionálizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov" Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 4 255,70 € 24.05.2019
60/2019-007 Poskytnutie grantu na projekt - Urobme veci krajšie Nadácia Pontis 120,00 € 02.05.2019
60/2019-006 Produkty TENA na účel "zlepšenia starostlivosti o používateľov" v rámci DSS Essity Slovakia, s. r. o. 407,73 € 10.04.2019
60/2019-005 Darovanie zdravotníckeho materiálu pre potreby klientov DSS Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 284,41 € 02.04.2019
60/2019_004 Finančný príspevok na obstaranie predmetov a služieb na skvalitnenie poskytovanej služby SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien 302,25 € 15.03.2019
60/2019-003 Zdravotnícky materiál Lekáreň MEDA a zdravotnícke potreby 266,00 € 13.02.2019
60/2019-002 Maľovanie vrátnice DSS PD Báhoň Miloš Hanus 233,47 € 07.02.2019
60/2019-001 Zdvíhacie zariadenie Linda Kľúčiková 11 088,00 € 25.01.2019
89/2018-029 Poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie materiálového vybavenia TOMRA SORTING s. r. o., ProLogis Park Senec, DC 8 1 000,00 € 28.12.2018
89/2018-027 Hmotný dar za účelom skvalitnenia služieb pre klientov (zdravotnícke pomôcky) Kimberly-Clark, s. r. o. , organizačná zložka 121,80 € 18.12.2018
089/2018-026 Občerstvenie pre zamestnancov na Mikulášskom večierku Ing. Mária Vráblová 131,00 € 12.12.2018
89/2018-025 Mikulášske balíčky pre klientov Miloš Hanus 220,80 € 07.12.2018
89/2018-024 Dodávka zdravotníckeho materiálu Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 439,44 € 07.12.2018
18/2018-023 Zdravotnícke pomôcky Kimberly-Clark, s. r. o. , organizačná zložka 174,00 € 15.11.2018
089/2018-021 Pohostenie na opekačku pre klientov Miloš Hanus 64,45 € 26.10.2018
89/2018-020 Zdravotnícky materiál pre klientov DSS Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 374,46 € 04.09.2018
89/2018-019 Dar k DOD - darčekový kôš Zuzana Zanovitová, Mgr. 43,00 € 03.08.2018
89/2018-19 Zdravotnícke pomôcky pre klientov Essity Slovakia, s. r. o. 1 117,77 € 02.08.2018
89/18 Nábytok pre klientov DSS Essity Slovakia, s. r. o. 2 040,00 € 25.07.2018
89//2018-022 Príspevok na počítač pre klientku Miloš Hanus 35,17 € 16.07.2018
95/2018-001 Finančný príspevok na počítač pre klientku zariadenia Nadácia SPP 400,00 € 27.06.2018
89/2018-017 Darčeková poukážka k DOD Zuzana Ožvaldová 30,00 € 25.06.2018
89/18-014 Občerstvenie klientov a dobrovoľníkov pri realizácii projektu Naše Mesto Miloš Hanus 691,00 € 19.06.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 »