Úprava hrobov, pamiatka zosnulých v Ivanke pri Dunaji

K mesiacu november patrí aj spomínanie na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.  Naša prijímateľka sa rozhodla spolu so svojimi kamarátmi, upratať hrobku svojich rodičov.  A keďže sa snažíme i  v tejto činnosti byť im nápomocní  tak sme sa spoločne pustili do práce. V rámci iných aktivít im vychádzame v ústrety. Zobrali sme náradie a pustili sa do práce, vytrhali sme burinu, očistili kamienky a zasadili kvet. Na záver sme zapálili každý jednu sviečku za svojho blízkeho a spoločne sme sa pomodlili.