Poďakovanie prijímateľom za dobrovoľnícku prácu v DSS

Vedenie DSS PD pozvalo prijímateľov, ktorí v priebehu roka pomáhajú v zariadení ostatným obyvateľom a  aj zamestnancom, na príjemné posedenie v knižnici. Pani riaditeľka poďakovala klientom za ich aktivitu a ochotu dobrovoľne pracovať a pomáhať a tak si skrášľovať prostredie, v ktorom žijú. Ako poďakovanie, každý dostal balíček s rôznymi darčekmi, podľa svojich záľub a zvykov. Po oficiálnej časti sme porozprávali sme sa pri výbornej káve a koláči. Pre klientov a zamestnancov bolo príjemné vidieť a cítiť vzájomnú úctu, ktorá sa niesla ovzduším. Klienti  pozitívne hodnotili, že si ich prácu, ochotu a snahu niekto všíma a oceňuje.