Pečieme si pre radosť

September je deň mnohých oslávencov, preto sme sa rozhodli potešiť všetkých, ktorí mali sviatok v tento mesiac.  Tak sme si spravili príjemné popoludnie. Najskôr sme sa rozdelili do 2 skupín. Prvá skupina oberala jostu a druhá skupinka išla obrať slivky, ktoré sa nachádzajú v našom areáli DSS. Spoločne sme sa stretli v kuchynke v budove č. 2. Najskôr sme očistili jostu a odkôstkovali slivky. Pod dohľadom sociálnych pracovníčok sme si každý skúsil prácu s mixérom. Naši prijímatelia sa rozhodli odmeniť aj zamestnankyne a preto sa rozhodli, že im tiež upečú jeden koláč. Bolo to od nich veľmi pekné gesto. Pri práci sme si  zaspievali naše obľúbené piesne. Na záver nám sociálna rozkrájala koláč a spoločne sme si pochutili na výbornom koláčiku. Po poumývaní všetkého riadu sme naložili koláče na tácky a ponúkli aj zamestnancov DSS.