Pamiatka zosnulých v Senci

K mesiacu november patrí aj spomínanie na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Veľa našich klientov je vo veku, keď už príbuzných a blízkych nemajú a chcú sa starať o miesta ich posledného odpočinku. Aj v tejto činnosti sa snažíme im byť nápomocní a v rámci iných aktivít im vychádzame v ústrety.