Pozdrav pre našich prijímateľov od detí ZŠ Vištuk

Slovo úcta by sa nemala vytrácať z našich úst i z nášho srdiečka. A k tomu  vedie deti aj pani učiteľka zo ZŠ Vištuk.  Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti bolo úlohou detí vyrobiť pozdrav pre našich seniorov.  Krásne pozdravy,  v ktorých sa nezaprie kreativita detí.  Naše babičky a deduškovia sa veľmi tomuto peknému gestu potešili a priania si vystavili na svojich poličkách.  Veľmi pekne ďakujeme za všetky pozdravy.