Udeľovanie ocenenia v sociálnej oblasti

Opäť Bratislavská župa ocenila činy, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality sociálnych služieb. Naši zamestnanci robia svoju prácu s láskou, obetou ,radosťou, s nadšením a hlavne nezištne.  Ceny si boli naši prijímatelia a zamestnanci  prezvať osobne.