Koncert - Dostať druhú šancu

V našom zariadení sa dnes konal koncert, na ktorý sme sa veľmi tešili. Po dlhej dobe sme sa stretli s našimi rovesníkmi a kamarátmi Marošom a Sašou Bangovcami. Veľmi sme sa potešili, že nám prišli spestriť deň nielen svojimi historkami, ale aj krásnym zvonivým spevom, ktorý sa rozlieval celou budovou. Všetci sme si s nimi zaspievali a zatancovali. Bolo to veľmi príjemné a zábavné popoludnie.