Rozlúčka s letom - opekačka

Tentokrát sme sa rozhodli rozlúčiť s letom po svojom a to ,,opekačkou", v našom areáli DSS. Vďaka nášmu sponzorovi p. Hanusovi mali naši prijímatelia túto akciu úplne zdarma.  Panovala príjemná domáca atmosféra, sociálne spoločne s psychologičkou pripravili špekačky na opekanie. Tí šikovnejší si špekačku opiekli sami nad ohniskom. Ostatným opekala špekačky sociálna pracovníčka na rošte. Do rytmu nám hrala ľudová hudba, na ktorú sme si nielen zatancovali, ale ja zaspievali. Dokonca nám tento rok spestril deň náš prijímateľ, ktorý nám zahral na harmonike a spoločne sme si zaspievali známe piesne.