Poďakovanie dobrodincom

 

Poďakovanie za pomoc a spoluprácu

 Vedenie Domova sociálnych služieb pre dospelých touto cestou srdečne ďakuje svojim priateľom a dobrodincom za pomoc v týchto časoch, náročných nielen pre klientov ale i zamestnancov. Vaša pomoc nám pomáha poskytovať kvalitnú sociálnu službu, umožňuje nám viac sa venovať klientom nášho zariadenia.

Poďakovanie za nezištnú pomoc pri prekonávaní náročného obdobia patrí aj tým, ktorí nechceli byť menovaní :

 ♯KtoPomozeSlovensku  za respirátory FFP2, tvárové štíty, toaletný papier, kuchynské utierky

 p. Adam Švorc   za tvárové štíty

 p. Ingrid Vargová  za 5 l dezinfekčného prostriedku

 Spolužiak klienta nášho zariadenia    za dezinfekčný prostriedok a plátené rúška

 Obec Dubová    za plátené rúška

 OZETA, s.r.o., Záhorská Bystrica  za plátené rúška

 p. Miloš Hanus       za potraviny na občerstvenie pre klientov

 REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia   za doručené povzbudzujúce listy pre seniorov

 Tenenet o. z., Senec    za plátené rúška

 Lekáreň Báhoň     za plátené rúška, dezinfekčné prostriedky

Obchodné združenie Gigastore, Bratislava   za finančnú hotovosť 

 Prostredníctvom nášho zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja nám boli doručené:

 od rodinnej pražiarni Coffee Veronia a Medzinárodného kávového inštitútu   plechovky kávy – „dúšok energie pre zamestnancov„

 od Spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., nealkoholické nápoje pre zamestnancov a klientov