Vianočné trhy v Báhoni spojené s vystúpením prijímateľov 2019

Každoročne sa pred obecným úradom konajú vianočné trhy na ktorých nesmieme chýbať aj my. Aj tento rok sme si pripravili pre návštevníkov vianočné ozdoby, keramiku, vence, magnetky, košíky a novinkou boli vianočné oplátky. Do kultúrneho programu sme sa zapojili aj my. Tento rok sme si pripravili scénku, ktorú sme  doplnili známymi vianočnými piesňami za doprovodu gitary.  Okrem nás sa do programu zapojili aj deti ZŠ Báhoň.  Prišiel aj dlho očakávaný Mikuláš s anjelmi i čertom, ktorí deťom rozdávali za peknú básničku mikulášske balíčky.